Wednesday, February 08, 2017

ODLOMCI DNEVNIKA, deo LXXIII

ODLOMCI DNEVNIKA, deo LXXIII 

Copyright © 2009 ovog izdanja Zavod za udžbenike, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

 Četvrtak, 24. mart 1983. godine
 „Umetnost i stvarnost“ – (IX deo) o ahasferovskoj sudbini umetnosti. 

Ahasferos je bio osuđen na besmrtnost kao na pakao. Na večno lutanje kao na pakao. Na saznanje kao na pakao. Da bi se oslobodio kazne morao je umreti, a to mu je po definiciji kazne bilo nemoguće. Tu leži i paradoks umetnosti. Umetnost je osuđena na život kao na pakao, na večno traganje kao na pakao, na saznanje kao na pakao. 815
 Da bi se oslobodila kazne morala bi stići do istine, a to joj je po definiciji kazne nemoguće.

No comments: