Monday, December 26, 2016

ODLOMCI DNEVNIKA, deo XXXXI

ODLOMCI DNEVNIKA, deo XXXXI 

Copyright © 2009 ovog izdanja Zavod za udžbenike, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

 Dnevnik, nedelja, 27. februar 1983. godine.
 „Umetnost i stvarnost” (Beleška za esej nastavak) 

 U tom periodu društvenog razvoja postojalo je izgleda uverenje da su materijal i sadržaj, rečju poruka koja iz materijala imanentno probija bili po sebi nešto neosporno i neosporeno dostatno pozitivno, te da se ovaj domen umetničkih sloboda odnosi pre svega na umetničku transpoziciju, na estetsku obradu toga po sebi pozitivnog materijala, sadržaja ili teme.”

Ako dakle kažemo da je pedesetih godina izvojevana sloboda stila i forme, moramo postaviti pitanje protiv čega je ona izvojevana, jer očevidno da je pobedi prethodila jedna borba i to borba protiv nečega što se toj slobodi suprostavljalo.

 Neko će kazati, kao što vidimo i sastavljač ankete, da je to bilo protivu dogmatskog socijalizma, protivu devijantnog shvatanja uloge umetnosti, protivu shvatanja da je umetnost partijska sluškinja, ali se može i reći protivu prirodnog, autentičnog stava što ga socijalizam materijalističkog, odnosno marksističkog tipa ima prema proizvodima duha, a posebno proizvodima umetnosti.

Dakle protivu partije ili sa partijom protivu njene tradicije. Sasvim isto pitanje se može postaviti i kad je reč o tzv. borbi za slobodu sadržaja povodom pitanja kojim se ova anketa završava. Disingenuous-Or-Simply-Igno
 D. H. Lorenca je zabranio puritanski duh anglo-viktorijanske varijante građanskog duha. Vlast je bila tu samo instrument. Gospođa Bovari je išla na sud francuske verzije građanskog konzervativizma koji je tada vladao Evropom. Ko je danas protivu slobode sadržaja? Pogledajmo novine. Novine, naročito u poslednjih mesec dana. Ja ne poznajem interno funkcionisanje komunističke partije. Ali ako se toliki broj visokih funkcionera jedne partije u ovom ili onom vidu izjašnjava protivu laissez faire-a u literaturi, onda za mene nema sumnje da je protivu tog laissez faire-a, dakle protivu potpune umetničke slobode, čitava partija. Onda, zaključuje se, zaključak je neminovan, borba zapravo vodi protivu partije i njene limitirajuće ideologije.

No comments: