Friday, October 07, 2016

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CCLXXIX deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CCLXXIX deo

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954)
Opadanje simptoma civilizovanog društva

Jedan od prvih upadljivih utisaka s robije jeste odsustvo građanskih manira, koje diktira nadzorna služba, a zatvorska ga populacija spremno, gotovo s radošću prihvata. Nemojte se nadati da će vas vaš prvi ključar dovesti do ćelije karantina, nakloniti se i učtivo reći:

– Da li biste bili tako ljubazni da uđete?

Moj je bio negde iz istočne Srbije, nije dobro izgovarao izvesne glasove, pa mi je rekao:

– Ajde, de, unjilazi!

Mnoge reči su se iz zatvorskog rečnika sasvim izgubile. Došlo je do izvesnog orwellijanskog uprošćavanja i reduciranja. Do obaveznog podrazumevanja konteksta. Ono ne potiče samo iz opšte mrzovolje koja vlada među zatvorskim zidovima, već korene ima u smanjenju broja međuljudskih korelacija, tangenata, odnosa i situacija, prvom izvoru govorništva.

Mnoge se beskonačno repetiraju, pa ih je nepotrebno objašnjavati i komentarisati. Mnoge se pak odvijaju u okruženju koje svaku učtivost čini izveštačenom i smešnom. Ni „Molim vas” ni „Hvala” ni „Budite ljubazni” ne može se čuti.

Nijedna fraza koja, ma kako izlišno, pa i frivolno zvučala, ljudske radnje oslobađa grubih oštrica neposredne koristi i konvencijama umekšava sebičnost motiva zbog kojih su preostale reči izgovorene, nije ovde, na robiji, imala uobičajenu građansku prođu. Opasnost od tamničke stvarnosti nije dopuštala da se ona zaobilazi praznoslovljem, preko potrebnim slobodi da bi se podnela kao izabrana a ne naturena.

Oslovljavanje sa „vi” vrlo je retko, kod kriminalaca i omrznuto, kao pokušaj eks-gospodskih slojeva da se distanciraju od zajedničkog položaja robijaša. Kriminalci i lumpenproleteri, pripadnici nižih socijalnih klasa, tek na robiji s drugim slojevima istog društva izjednačeni, prirodno su nespremni da se te konačno postignute jednakosti, obećane još s konventskog rostruma francuske revolucije, notabilno od Robespierrea, tako lako odreknu.

U njihovom odnosu prema nama, pod prinudom zatvorske solidarnosti, uvek je postojala znatna mera spontanog zadovoljstva što smo najzad u istim govnima. Poreklo njihovog insistiranja na nekonvencionalnostima jednako je izvorima našeg „jahanja” na građanskim konvencijama u godinama odmah posle rata.

Otpor protiv načelno uvedene prostote bio je, prosto, vid našeg načelnog otpora komunizmu. Tamnički otpor kriminalaca našoj dobrovoljnoj „finoći” bio je širi. Obuhvatao je i one koji su prekjuče s vlasti pali i one što su se juče na nju popeli. Bio je i dublji. Bio je utopijski krik za ljudskom jednakošću. genius
Redukcija rečnika na žargon, kratkosložne rečenice i psovke primetno je obeležje zatvorskih konverzacija.

Iste simptome građanske degradacije opažamo i na slobodi. Odmah posle rata učtivost se smatrala znakom buržoaske dekadencije – zar sada nismo svi jednaki, jesmo li, pa kada jesmo, zašto bismo i dalje morali da se prenemažemo? – i titule „gospodin” i „gospođa” nisu izražavale poštovanje, već porugu.


Nepristojnost se smatrala otvorenošću, sirovost je delovala kao neposrednost. „Ti” je dokazivalo druželjublje, gruvanje u prsa naklonost, a besomučno guranje po redovima zamenjivalo jednakost građanskih šansi. Nakon prvog vatrenog talasa oslobođenja od buržoaske snishodljivosti nastalo je vreme semantičke nesigurnosti, kad su vas kasapi oslovljavali s „kolega”, u najboljem slučaju zvali „komšijom”.

No comments: