Tuesday, October 04, 2016

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CCLXXVI deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CCLXXVI deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Bedna proizvodnja, nizak materijalni standard i primitivna tehnologija života, 
svedena na zadovoljenje primarnih potreba 

Uporedili smo nisku proizvodnju robije sa niskom produkcijom socijalističke slobode i tako postavili uslov za nizak materijalni standard i primitivnu tehnologiju života obe, s tim, naravno, da je on na robiji još niži. Stvar, međutim, nije u sistemu, već u stepenu.

Robijaškom se nivou materijalne egzistencije najviše približila Narodna Republika Rumunija s prinudnim seobama naroda, hroničnom oskudicom, ukidanjem grejanja i mnogobrojnim restrikcijama. 106geric
Na robiji je – i tu je razlika – nizak standard sastavni elemenat kazne, na slobodi je on elemenat (nagrada) normalnog života. Ni jedno ni drugo, naravno, ne piše u temeljnim načelima izdržavanja kazne lišenja slobode i u ustavu izdržavanja slobodnog socijalizma.

U vašoj presudi stoji da ste osuđeni na izvestan broj godina prisilnog rada i izvestan gubitak časnih prava, a može vam se, ako ga imate, oduzeti i ordenje. Nigde ne stoji da ćete ležati na betonu, jesti crnu vodu i biti odeveni u presovanu koprivu.

U socijalističkom ustavu veli se, takođe, da svako ima prava na rad, ali se ne kaže i da od njega neće moći ljudski živeti, da svako ima sve slobode, ali ne i slobodu da sve iskoristi.

No comments: