Tuesday, October 04, 2016

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CCLXXV deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CCLXXV deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Nepravedna i neracionalna raspodela dobara 

Manipulacioni, ergo, korupcionaški sistemi po sebi podrazumevaju sve vrste nepravdi, pa i onu koja se tiče raspodele dobara. Uvek mora postojati njihov dispozicioni depo iz kojeg će se, mimo zakona i stvarnih zasluga ili potreba, deliti mito onima koji ga, takođe mimo zakona, zasluže.

U načelu, nepravedna raspodela ne mora biti i neracionalna. Zavisi samo s koje je tačke gledišta uzimate. Da li vam je kriterijum javno dobro ili interes vlasti. Ako od drugog polazite, onda je nepravda korisna pa, prema tome, i racionalna, jer vam obezbeđuje podršku koju inače ne biste dobili.

I u tom pogledu nema razlike između robije i slobode.

U Sremskoj Mitrovici su se izolovani intelektualci, zaposleni da za račun Ministarstva unutrašnjih poslova slušaju inostrane radio-stanice, prevode zabranjene knjige ili pišu svoje političke memoare (izveštaje Udbi, zapravo), posebno hranili i njihovi su obroci bili možda malo bolji i raznovrsniji. Mogli su u svojim ćelijama kuvati kafu, a neki su imali privilegije i u dopisivanju s porodicama. 76stjohn
Funkcioneri su posle rata imali posebne magazine, nedostupne ostalim građanima, i slobodan pristup državnim fondovima konfiskovanog nameštaja. Izvesne od ovih privilegija nestaju tek danas, ali je njihovo potpuno iskorenjivanje jedva moguće.

Te su privilegije, sada s nevericom saznajemo, podrazumevale nekontrolisano, vlasničko korišćenje tzv. „društvene svojine”, feudalno pravo zamkova i baronskih imanja na pojedinim od „suverena” darovanim teritorijama (grofovijama), pa i masovnu notornu pljačku ne samo aktuelnog nego i istorijskog narodnog blaga. Poslednja afera te vrste zove se srebrna i još traje.

No comments: