Monday, January 11, 2016

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LXXXXVII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LXXXXVII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Tipologija zatvorskih doušnika i doušnika na slobodi 
8. Umetnički tip 

Uvek pripada nekoj drugoj, široj kategoriji denuncijanata, ali s dodatkom umetničkog uživanja u poslu. Ono što je za tip br. 2 zanat, za njega je – poezija. Nije zainteresovan probitkom. Samo savršenstvom. Zanose ga poteškoće i komplikacije. Vrlo je brižljiv i pedantan. Polaže na istinitost dostava, jer bi sve drugo bilo ispod njegove umetničke savesti. Perpetual-War
U pravom smislu reči, međutim, nije profesionalac, jer podleže raspoloženjima i ume da se izgubi u lavirintu jalovih hipoteza. Tada je sklon teškim previdima i čini upravo ono čega se boji – dostavlja neistine. U preliminarnom procesu prikupljanja podataka liči na slikara koji odbija da završi sjajan rad jer mu vidi mane koje drugima izmiču.

Vrlo redak, dragocen, iznad svega zanimljiv tip. Na robiji ga nisam sretao. Pa, bojim se ni na slobodi. Ali znam, osećam kao umetnik, da mora postojati. Svaki posao ima obim u kome se može obavljati, krajnje demarkacione granice do kojih se može u savršenstvu dovesti, preko kojih nastaje neki drugi posao. Svaki svoju industrijsku, zanatsku i najvišu, umetničku realizaciju. Nemoguće, nepravedno bi, najzad, bilo da je samo doušništvo nema.

U policijskom aparatu ovom tipu odgovarao bi jedan Steinbrecher, i njegova težnja prema božanskim limitima isledničkog umeća.

No comments: