Friday, December 25, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LXXXVIII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LXXXVIII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Tipologija zatvorskih doušnika i doušnika na slobodi 

Odmah nam mora biti jasno da se:

a) ova tipologija razlikuje u zatvoru i na slobodi;
b) da robijaška ima znatno manje tipova od slobodne;
c) da su oni manje komplikovani;
d) da za ono što rade imaju, ako se tako sme reći, više egzistencijalnog opravdanja.

Time neće da se za njih to opravdanje traži. Ne zauzimam se za oproštaj. Samo za – razumevanje. Pozivate se, prosto, na otvorenost pameti i lično poštenje. Pozivate se da se, pre presude, stavite u njihov položaj. Ne svih, razume se, ne hulja što su sapatnike prodavali za bolju slamaricu, zračniju sobu, neko prazno obećanje na robiji, a na slobodi za koračić u karijeri.

I ne onih, takođe, koje na denunciranje – osim opšte atmosfere socijalističke zlovolje, očajničke nade ili životinjskog nagona održanja – ništa nije teralo. Imam u vidu nesrećnike koji su ozleđeni prošli kroz policijsku mašineriju za mlevenje mesa i karaktera. Shvatite, ako možete, da je među njima bilo ucenjenih ljudi, jadnika koji su pod istragom morali da biraju između vas i svoje dece.

Ne zgražajte se licemerno što su za izdaju izabrali vas, a ne decu. Pitajte se šta biste na njihovom mestu učinili, hiljadu puta odgovor u savesti obrnite, pa ako ih i tada bez priziva osudite, tek onda ću vam poverovati da iskreno mislite kako biste, na njihovom mestu, sačuvali mene, a svoju decu prodali, ali još i da biste, kada do iskušenja dođe, to i učinili.

Orwell je u 1984. pokazao da svi imamo svoja meka mesta, Ahilove pete, svoje pacove. Pitanje je samo kada će ih oni otkriti. Kada će saznati za vašeg pacova i njegov vam kavez uz lice priljubiti. Magician
Pronađite sami ta mesta. Pripremite se. Razvrstajmo, u međuvremenu dok svoje meko mesto tražite, paralelno i građanske i robijaške tipove denuncijanata:

No comments: