Wednesday, December 02, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LXXII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – LXXII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Velika povelja slobode (Magna carta libertatum) Sremske Mitrovice i kako je izbeći 

Treća se grupa pravila kućnog reda odnosila na tzv. osuđeničke povlastice – od kojih se najvažnija, da su vas uopšte u životu ostavili, nigde ne spominje – već opisane na prvoj strani formulara za prepisku sa porodicom. One su, s jedne strane, stalno sužavane, s druge, uvek bile izložene opasnosti da vam i zbog najnevinijeg disciplinskog prekršaja budu uskraćene.

Paradoks je očevidan. Povest tamnovanja prikazuje spor, nestalan napredak penološkog sistema. Ako se izuzme njegova ideološka logorska varijanta, praktikovana u Trećem rajhu, SSSR i kod nas u eri Golog otoka, uslovi robijaškog života popravljaju se saobrazno razvoju naših ideja o ljudskoj zajednici.

Humanizaciji zatvora suprotstavljala se konzervativna svest privržena klasičnom retributivnom sistemu, društvena hipokrizija „neporočnog građanstva” i nedostatak prioritetnih budžetskih sredstava, ali se napredak nije mogao zaustaviti. antonchristian_020_131 - Tal der Helden 2005 (170x100)

U socijalističkoj Jugoslaviji, međutim, periodu stvarnog poboljšanja tih uslova prethodio je period znatnog pogoršanja, za koje nema nikojeg razumnog opravdanja. Staljinova cinična opaska „Tjurma – tjurmoj” („Zatvor – zatvoru”) stigla je do nas tek kad smo s njim raskinuli.

Četvrta je grupa pravila određivala preostale aspekte vašeg života, ukoliko ih je, osim u imaginaciji pravosudnih institucija, bilo.

No comments: