Tuesday, October 27, 2015

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXXVII deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom – XXXXVII deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 

Tamnička heraldika i zakoni robijaške zemlje 
Kolaborateri (saradnici okupatora) 

Danas se, vidim, na taj nekada „najveći zločin” počinje gledati s izvesnim razumevanjem. Ne znam u kojoj meri ono treba da obuhvati i Nezavisnu Državu Hrvatsku, kako je, prema Vjesniku od 25. 2. 1990, na osnutku HDZ, predlagao gospodin general dr Franjo Tuđman, bez obzira na to što je ona, po njegovim rečima, „izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda”.

Razumem više drugi razlog generala Tuđmana za njeno postojanje: „spoznaju”, naime, „međunarodnih čimbenika, u ovom slučaju vlade Hitlerove Njemačke”, ako su to bili jedini čimbenici koji su u obzir uzeti, a ne, usput, i čimbenik srpskog naroda u Hrvatskoj. (Jedna buduća NDH mogla bi najzad legalno utanačiti mir sa Saveznicima, a ne još sa njima ratovati.) jacquesdupin
 U svakom slučaju, saučesnika hrvatske kolaboracije sa Nemcima nije bilo u Sremskoj Mitrovici, pa mislim na srpske, koji su, verovatno, takođe bili pod uplivom nekih čimbenika kada su se pridružili generalu Nediću. U Novom vremenu, na primer, bilo je, razume se, dosta pronemačkih članaka, naročito među uvodnicima, ali je bilo dosta i onih iz kojih je pažljiv čitalac, makar i na obrnut način od saopštenja, ili između redova, mogao saznati neku istinu, koju je, inače, uz golem hazard, mogao dobaviti jedino preko BBC-ja.

Njihovo je držanje na robiji zavisilo od motiva osude, odnosno tzv. kolaboracije. Najgore su se ponašali pravi saradnici okupatora (s izuzetkom nekih ljotićevaca). Izgubivši već tom saradnjom (iskrenom, ne ketmanskom) moralni orijentir, bili su spremni na saradnju i s novom vlašću. Kako su do nje mogli dopreti jedino preko uprave KP doma, među njima su vrbovani doušnici, a kako je deo bio u poodmaklim godinama, na njih se i tim putem znalo uticati. Starost je, naime, robiju činila dvostruko teškom.

No comments: