Monday, September 23, 2013

Dnevnik Borislava Pekića 30. april 1954 (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

30. april 1954.(nastavak) 

Vanevropejac: O, oduvek, od samog početka. Mudri vele da se griža savesti ispoljava i u bolesti tela.

Evropa (ljutito): Ko ste vi uopšte gospodine, vi koji niste našli za potrebno ni da mi se predstavite, ali dozvoljavate sebi da upadate u reč gospodinu u čiju dobru volju ne sumnjam?

Naseobina: I ako ikako možete prestanite sa tim vašim mudracima. To uznemiruje moje varenje.

Vanevropejac: Dvadeset vekova ja sam ćutao, pa i kad sam se odlučio da govorim vetrovi nisu bili skloni da moj glas donesu na vaše poluostrvo te ćete shvatiti da moja brutalnost - ukoliko je ima - ne potiče od moje prirode koja je fina i povučena, nego od prinudne ćutljivosti u koju sam stavljen.

Doktriner (slatko): Vrlo dobro, čoveče! Ne dajte da vas zbune manirima, uostalom ako se ne varam mi se poznajemo. Mi smo se već sreli negde.

Vanevropejac (indignirano): Vi ste se prevarili vrlo poštovani gospodine, jako mi je žao ali ......

Doktriner: O nemoguće. Savršeno neverovatno. Tako izražajno lice, takva oštrovidnost, a uprkos tih napadačkih osobina tako spokojan nastup.

Građanin (Hrišćaninu): Kakav hipokritski podlac!

Skeptik: Metod kojim se naš prijatelj služi je dijalektički, a on je isto toliko pogodan da ispolji velike ideje koliko da sakrije sumnjive ciljeve. dali_0003
Vanevropejac: Ja vam opet skromno tvrdim, kraj sve časti koju bih imao od poznanstva sa vama da, ako smo se i sreli negde, to je moglo biti jedino u prolazu. Uostalom vaše lice mi je poznato sa Port Artura.

Doktriner (zbunjeno): Oh to je bio samo moj očuh.


Skeptik: A vi tako upadljivo ličite da se površan čovek lako prevari u pogledu identiteta.

Naseobina (nestrpljivo): Ja sam bolestan i meni se žuri, a vi tu meljete koješta!

Aristokrat: Iz njega govori ulica. Ne znam jezik koji bi bio neprijatniji od onog koji se ne upotrebljava sam.

Skeptik: Da gospođo, ja dajem za pravo njegovom Gospodstvu - vi ste radije čitali Kanta , slušali Mozarta i osvajali polove nego vaspitavali svoju decu.

Plemeniti anarhist: Upravo sam razmišljao da li je korisnije najpre povešati političare ili pedagoge, pa sam zaključio da to treba učiniti jednovremeno.

Vanevropejac: Oprostite Naseobino, ja sam samo hteo da objavim svoju neodgovornost za eventualne postupke osobe koja mi dosađuje svojim prijateljstvom (pokazuje na Doktrinera).

Ja: Naseobina ima pravo ....

Doktriner: Deo nikada ne može imati pravo, ni dezavuisati celinu.

Aristokrat (naglo se prene): Vi ne rezonujete loše, ali se loše opredeljujete. Prepoznajem u vama aristokratu koji se prerušio u sankilota.

Pl. anarhist: Deo je suveren jer je stvaran, a celinu ste izmislili vi da bi mu tu suverenost oteli. Trebalo bi vas povešati!

No comments: