Monday, September 09, 2013

Dnevnik Borislava Pekića 21 april 1954

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

21. april 1954. 

Dolazim do uverenja da je možda, volim.

22. april 1954. 

Verovatno je volim.

23. april 1954. 

 Volim.
 CARAVAGGIO-The Inspiration of Saint Matthew
24. april 1954.

Čovek dobija utisak da je Francuska revolucija dala svetu jedino giljotinu, Napoleona i nekoliko galantno-duhovitih aforizama. (I to uglavnom ako ne pred giljotinom onda svakako pod njenom senkom.)


Simptomatično je da je razmak između Robesperrea i ešafoa bio jednak razmaku između njegove ruke i proglasa Otadžbini koja je u opasnosti, i pošto nije savladao prvi morao je da prekorači drugi. Neko je zapazio da se on mogao spasti još u Konventu, da je pročitao spisak proskribovanih koga je držao kod sebe.

Ovako niko od narodnih predstavnika nije znao da li se nalazi, ili ne, na listi koja je obećavala brzinu i sigurnu smrt. Smatram da je neizvesnost majka svake pobune. Izvestan teror je sigurniji od neizvesne slobode. Da bi se otklonio povod za pobunu državnik ne mora - tamo gde može - da promeni svoje metode nego da ih samo brzo i nikako dvosmisleno primeni.

Ako su u pitanju sto ljudi da bi se život pedesetorice učinio izvesnim, potrebno je ubiti drugu pedesetoricu. Inače će svi smatrati da su u opasnosti.

No comments: