Friday, May 24, 2013

Budućnost SKS

Stope u pesku, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

Program za budućnost SKS, a šta ćemo s prošlošću? 

SKS nije, kao ni, uostalom, stariji mu brat, SKJ, ni u političkom, ni u moralnom položaju da na bazi sutrašnjeg svog programa traži još jedan mandat od našeg biračkog tela. Tako nešto činiti mogu, mirne savesti, samo one stranke, koje u zemlji njihove pedesetogodišnje vladavine, nisu imale nikakvu istoriju.

Pre programa kojim nameravaju da nas maknu s ruba provalije, moraju nam komunisti objasniti program kojim su nas do tog ruba doveli. Jer ako za pedeset godina nisu sa svojim programima ništa drugo uspeli nego da nas nad ovaj ambis nadnesu, kako nas misle za četiri godine novog mandata spasiti? De Chirico-2
Demokratija je proces 


Veli se da sada imamo demokratiju. Lično baš i ne delim oduševljenje njenim trenutnim stanjem. Mislim da smo tek na dugom, mukotrpnom putu do nje. U oba slučaja osnivanje nestranačkog odbora za njenu zaštitu, u okviru Udruženja sa adresom već poznatom na tom polju, ne može biti od štete.

Ako je još nemamo – da se za nju praktično zalažemo, jer vreme je apstraktnih, humanitarno-moralnih opredeljivanja iza nas. Ako je, pak, imamo – da pomognemo u njenom usavršavanju. Sasvim bona fide i bez predrasuda. Nema, naime, demokratije kao političkog modela, koja istovremeno nije i proces, koja ne može biti još uspelija.

No comments: