Friday, March 08, 2013

Zatvorske karakteristike XIX deo

Stope u pesku, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

Opšta mrzovolja i dosadan život 

Govorili smo o zatvorskoj depresiji, i toliko je puta osetili. Robijaška ljubav prema životu, inače neosporna, nije radosna. Ona je mrzovoljna i tegobna. Život koji se živi neizrecivo je dosadan. Kakav je na socijalističkoj slobodi ne moram vam reći. U njoj živite. ScaryDoll
Nisam mislio da ću doći do ovakvog zaključka, premda post factum, može tako da izgleda. Da sam mislio, ne bih ovaj ogled ni pisao. Saznanje o srodnosti zatvora u kome sam robijao i socijalizma u kome sam živeo, dovoljno bi mi bilo da njime rastumačim i svoju robiju i svoj život.

Iskreno sam verovao u nezavisnost, samosvojnost, samobitnost zatvorske civilizacije, i pokušavao da je dokažem čak i argumentima koji nisu uvek bili zdravi. Sada, šta je – tu je. Nema više ništa da se kaže. Ostalo je samo da se od vas oprostim.

No comments: