Friday, March 29, 2013

Dnevnik besnila VIII deo

Stope u pesku, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

Jedno domaće besnilo 

Posle nekoliko stranih, red je da se pozabavimo i jednim našim besnilom, inače će se pomisliti da je Balkan jedino mesto gde se čuda još uvek događaju. Pruža nam ga NIN od 22. januara 1984. godine. hmf2235_1
 Po njemu su, a prema anketi lista Osmica – ne vidi se gde, u Beogradu ili Jugoslaviji – Reagan, Andropov i Magy Thatcher popularnije ličnosti od Gandija, Wałęse i Brandta.

Po njemu, takođe, prisustvo Ive Pogorelića među političarima, pevačicama i fudbalerima izgleda kao gruba štamparska greška.

Tvrdim, pod moralnom i krivičnom odgovornošću, da anketna lista popularnosti koju predvodi jedan Ronald Regan, a uključuje i jednog Homeinija, nije anketa zdrave pameti nego besnila.

U ovom slučaju, nažalost, domaćeg.

No comments: