Friday, January 11, 2013

Uspomena

Tamo gde loze plaču, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

TABLA OD PLUTE I USPOMENA 

Napisao još dve Utvare iz Starog i Novog Beograda: pod 23. „Terazijski vukovi nekad i sad“; pod 24. „Konzularna Evropa i muda gospodina predsednika Državnog sovjeta Kneževine Srbije“.

Prepisao izvestan broj naslova iz naše dnevne štampe u svesku “Kurioziteti javnog mnjenja”: Sve su bitke dobijene, ali se borba nastavlja! Ispadanje radnika iz brzih vozova! Pooštreni kriterijumi za dobijanje ugandskog državljanstva! Republička vlada protivu pucnjave!... 0307grec
Menjam tablu od plute iznad mog pisaćeg stola (apsolutni znak da će se nešto dogoditi). Sad su tu, pod slikom Njegoša i Vuka, prikačene tri fotografije (dve Simonide i jedna Kosančićevog venca 17, koje takođe moraju da idu, jer mi više ništa ne znače);

Grafički prikaz temporalnosti u Zlatnom Runu; Kalendar za 1980. godinu; Crveno plavi letak SDP, Socijaldemokratske partije Velike Britanije (koji se takođe sprema na odlazak u arhivu); Spisak mojih magnetofonskih traka sa klasičnom muzikom;


Tlocrt CTA, Central Terminal Areae Heathrow Airporta (spreman za pogreb); Vizitkarta Mrs. Frances Aldridge, aerodromskog Public Relations Officera; Krupna grčka azbuka; Mapa Istanbula dok se zvao Konstantinopolj; Porodično stablo Njegovana iz Hodočašća;

Tlocrt imaginarnog Turjaka, J.U.B.-a i Gradščine; Slika jednog kentaura; Fotografija naslovne strane R.G. Wassonove knjige The Road to Eleusis (centralne teme oko koje će se okupiti nove ideje; Kompozicija VI, VII knjiige Zlatno Runo; Parola: “Sve su bitke dobijene, ali se borba nastavlja!” (Oko nje imam izvesne dileme) ...

No comments: