Thursday, January 31, 2013

Demokratska stranka

Stope u pesku, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

Motivi za pristup Demokratskoj stranci 

Pitanje: Koji su bili motivi da pristupite Demokratskoj stranci?

Borislav Pekić: Oni su, delimično, u biografiji, delimično u nazorima. Kao mladić bio sam jedan od osnivača i vođa Saveza demokratske omladine Jugoslavije, ilegalne organizacije koja, iako nije zvanični produžetak predratne omladine Demokratske stranke, ipak je, kao liberalno, građansko demokratsko udruženje sledila njene tradicije. Moje učešće u osnivanju današnje Demokratske stranke bilo je, dakle, prirodno i kao otplata zaostalog duga vlastitoj biografiji. Trojan_Horse_1999_14_x_11_large
No, bio bi to nedovoljan razlog pristupanju da Demokratska stranka, bar kako je ja vidim, svojim programom ne garantuje ispunjenje većine tih mojih političkih nazora – parlamentarne demokratije, građanskih sloboda, pravne države, liberalne ekonomije, evropske perspektive i nacionalnog pomirenja, a sve to u cilju prosperiteta srpske države.

Pitanje: Kako vidite budućnost vaše stranke?

Borislav Pekić: Njena budućnost ne zavisi toliko od onih koji joj pripadaju ili je predstavljaju, već pre svega od onih koji o njoj budu sudili, koji će procenjivati postojanost i iskrenost njenih namera, njen politički rad, a iznad svega, ozbiljnost njenih ljudi i stranačkog programa. Isuviše smo dugo lagani, da još jednu laž možemo podneti.

No comments: