Tuesday, October 30, 2012

Rat, ljubav, istorija, moć i doslednost

Tamo gde loze plaču, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

RAT, LJUBAV, ISTORIJA, MOC I DOSLEDNOST 

Ljudi su naklonjeni i Redu i Haosu podjednako.

Rat je jedini organizovani Haos, jedini Haos u kome vlada kakav takav Red.

Ljubav pruža izvesno obnavljanje minulih zadovoljstava, čija je draž više u memoriji nego u aktueliji. 200354137-001
Danas sam vodiio jedan rat i jednu Ijubav.

Sve se završilo u sasvim aktuelnom haosu bez reda, kome memorija nije pomagala.

Ne treba pisati misli. Sve su misli lažne.

Najbolje je narodu koji nema svoju istoriju, kao što je najbolja istorija koja nema svoj narod.

Ako hoče da ostane moćna, moć ne sme imati razloga.

Ni Bog ga nema.

Ovde nedostaje još samo maksima o — doslednosti.

No comments: