Tuesday, October 23, 2012

Dosada

Tamo gde loze plaču, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić

DOSADA

Plašio se da mi ne bude dosadno i celog dana izvodio neke neobjašnjive radnje ...

A.Rethel_Death

No comments: