Saturday, January 28, 2012

Političke sveske VII deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari VII deo

4. maj 1955.

Problem je manje u poreklu a više u biološkoj budućnosti čovečije vrste. U tom pogledu materijalistička filosofija nije manje homocentrična od solipsizma, iako je njen moralni egoizam nešto širi u obimu, pa time i manje izložen kritici. Zoološka geneza čoveka ni u kojoj meri ne dezavuira položaj čovečije vrste, ako u izvesnoj meri i spori njenu trajnost. Svaka druga pretpostavka bila bi statična takoreći bez nade, jer definišući potiče više od vatrometa izlišnih pojedinosti, nego od mirnog bljeska tačnih misli.
Perpetual-War
Kain ili Avelj? Do jednog momenta to je pitanje savesti, a od tada samo dužnosti.

Hrišćanin: Čim ste spomenuli korelaciju, meni je bilo jasno da ciljate na veru, koja je garantuje. Ništa ne može tako pouzdano i neraskidivo da sjedini protivrečne inspiracije u jedno jedino nadahnuće, kao što je to dato hrišćanskom idealu. Njegova stalnost je zaloga za vrednost koju nam nameće. Ona je zapečaćena smrću sina Čovečijeg, koji je tek kroz smrt postao Bog!
Skeptik: Ovo miriše na jeres, časni oče!
Doktriner: Osim toga, vi kao da nas pozivate u smrt da bi postali bogovi. Što se mene tiče, priznajem da je to pomalo primitivno, ja pretpostavljam da živim kao čovek, a ne da umirem kao Bog.Pl. anarhist: Nazad, po toj popovskoj logici među Bogovima bi onda bilo više obešenih kesaroša nego pravih hrišćana, jer kako stvari stoje, pastva je danas više raspoložena da živi u dosluhu sa grehom, nego da ga se oslobodi smrću.
Hrišćanin (uz nadmoćni smešak): Jadni su ljudi kojima nije dato da saznaju istinu pre nego im se saopšti uz trublje i škripu raspuklih grobova. Ja nisam misionar, gospodo, i moja dužnost nije da spasavam budale.
Ja (Skeptiku): Nemate li utisak da on veruje iz višeg koristoljublja? Naime, želi da bude siguran da mu se sa one strane neće ništa neprijatno dogoditi.
Skeptik (meni): Istodobno se brine da mu se i s ove strane ta neprijatnost ne dogodi, zar ne?
Hrišćanin: Vera je uvek pratila svako ujedinjenje. Ona je iz sebe proizvela nacionalni princip, ali nije dopustila da on postane povod rata, nego razlog mira. Gde god je vera morala da odstupi, stvarala se praznina koju su punile prljave najezde varvara i bezbožnika!
Skeptik: Vrhovni princip je malo neskroman kad sebi pripisuje one koji mu samo slede.
Doktriner: Naravno, to što prečasni otac govori samo je religiozna, bolje reći hrišćanska dijalektika. U vreme verskih ratova hrišćanstvo je besumnje odstupalo, ali ne pred varvarskim najezdama nego pred vlastitim strastima, i prazninu nisu popunile te varvarske najezde, nego hrišćanska kriza.

Vi, gospođo Evropo, bili ste bezmalo ugušeni dimom požara i smradom leševa „božje dečice“ koja je visila na drveću kao putokaz koji nam pomaže da uhodimo gospodinovu crkvu na putu od žrtve do ubice, od Kaina do Avelja i opet do Kaina, pa se ona ne sme žalostiti ako još jedanput postane Avelj.

No comments: