Tuesday, January 31, 2012

Političke sveske X deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari X deo

Fanatizam ima dva sečiva. Pošto se iskoristi prvo, neophodno je otupiti drugo.
*
Postoje instinkti koji imaju politički značaj. Zadaća dobrog državnika je da ih prema potrebi probudi ili uguši.
*
Masa je primitivni organizam. Umesto želuca ona raspolaže vakuolama, a utiske prima kožom.

themythofpalestinepart_1
*
Narodne želje su stvar vladine propagande. Kad narod ima suprotne težnje, to znači da je zatajila reklama.
*
Mitologija je nauka koju svaki političar mora poznavati, jednako kada ruši ili kada stvara mit.
*
Zahtevi imaju potrebu da se nastavljaju.
*
Hébert ide dva dana pre Dantona na giljotinu. To znači da je Robespierre pogubljen dva dana pre Dantona. Žirondinci su umrli pre Dantona, ali je sa njima umro i Danton. Uništavajući stvari ili ljude, državnik mora da se prethodno zapita, koliko je od njega samog u osuđenima sadržano.
*
Federalizam koga proklamuje buržoazija je isti koji vlada u kokošinjcu.
*
Revolucija se sastoji od trenutka. Trenuci se sastoje od volje.
*
Jedan dan koga izgubi revolucija je 100 izgubljenih godina budućnosti. (Dok su Versajci ubijali Parižane, Komuna je donosila Dekret o prosvećivanju žena.)
*
Sloboda je predrasuda naroda, ali je narod predrasuda političara.
*
Dugotrajna opozicija je pogodna za mudrost, ali je štetna za narav.

No comments: