Wednesday, September 01, 2010

Zdrava bolest

Zdrava bolest

Publikovano u Odabrana dela Borislava Pekića, knjiga 12, Tamo gde loze plaču, (str. 427). - Beograd, Partizanska knjiga, 1984, © Borislav Pekić.

- Odakle si došao?
- Niotkud. Ja sam odavde.
- Kako to da te nikad nisam sreo?
- Nisam izlazio.
- Bio si bolestan?
- Ne, bio sam zdrav.
- Pa, zašto nisi izlazio?
- Pa zato. Zato što sam bio zdrav.
- A sada, zašto si sada izašao?
- Razboleo sam se. Sad sam kao i svi drugi, niko me neće primetiti.

200208336-001

- Šta bi se desilo da te primete?
- Proglasili bi me za zdravog.
- Je li ti rđavo?
- Kako gde. U bolesnom svetu, svakako.
- I šta bi sa tobom radili?
- Lečili bi me dok se ne bih i ja razboleo.
- Ali, ti si već bolestan, zar nisi?
- Od svoje bolesti, da, samo oni hoće da bolujem od njihove ...
(Klinički razgovori.)

2 comments:

Anonymous said...

Ovo izgleda kao dobar summary jednog od aspekata Godina koje su pojeli skakavci (koje upravo čitam). Pekić je zaista bio ličnost za divljenje.

Aleksandra said...

Evo sam uradila svoj google account da stalno ne ostavljam komentare kao Anonymous :)