Friday, December 15, 2006

Borislav Pekić – razmišljanja

Iz knjige Zlatno runo I

Ma kako gorko i beznadežno zvučalo, i ma koliko ponižavalo našu žudnju za kontinuitetom i večnosću, porodice nemaju budućnost. Porodice imaju samo prošlost...
*****
Jednom se i čovek, i porodica, i narod moraju zaustaviti, osvrnuti i odvagati svoju prošlost, ne bi li došli do saznanja da li je uopšte bilo svrhe prevaljivati je...
*****
Ono što nepobitno i definitivno dokazuje da je Beograd deo Evrope je činjenica da smo u glacijalnoj eri imali mamute ništa gore od pariskih ili londonskih. Kasnije smo, naravski, nešto malo zaostali...
*****
1966-Kijev-SSSR-02.jpgJesmo li mi Srbi ikada otvoreno i nepristrasno govorili o svojim nacionalnim osobinama, dogovorili se najzad ko smo, šta smo, šta hoćemo, šta nećemo, i pokušali da iznađemo neki operativni kompromis između svojih izmišljenih vrlina i svojih stvarnih mana, ako ne za škole i proslave, a ono bar za Berzu i Parlament …
*****
Kukamo što Beograd nije pomorska luka, a da smo ostali u donjem pliocenu, u kome smo bili pre osam miliona godina, Bog bi nas video. Imali bismo ovde Paratetis, i bili bismo luka. Za vodozemce, doduše, ali luka …
*****
Engleskom privredom su vladali španski Jevreji a francuskom lombardski bankari. Nemačku čaršiju su osnovali Jevreji, hrvatsku Nemci, a našu Cincari, božanski neodređenog porekla, romanskog jezika i grčke kulture. Trgovina je internacionalnija od svake internacionalne religije i svake internacionalne doktrine, i Kapital je pored smrti, jedina pojava na svetu bez predrasuda, osim prema rđavom ulaganju …

2 comments:

aleksandar said...

pozdrav,

vidim da imate problema sa slikama. prvo što je većina izbrisana sa flickr.com, drugo što su prevelike... stranice se predugo učitavaju. voljan sam da pomognem.

poz, aleksandar

(published by Ljiljana Pekić) said...

Aleksandre,
problem sa slikama i flickr.com sam resila. Sto se tice velicine, cudi me da se stranice dugo ucitavaju. Niko mi se nije do sada zalio.
Ljiljana