Wednesday, May 24, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLXXIV deo

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLXXIV deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

4. APRIL 1977.

 

07,30.

Pismo od Srpskog P.E.N. Centra — Beograd:

„28. 3. 1977.

Dragi druže Pekiću, veoma nam je drago što možemo da Vas obavestimo da je Upravni odbor našeg Centra, na svojoj sednici, održanoj 25. 3. 1977. godine odlučio da Vas primi u članstvo Srpskog P.E.N. Centra.

S drugarskim pozdravima,

Sekretar Ivan V. Lalić,

Predsednik, Jara Ribnikar.”

 

Od srca hvala! Izvesnim osobama iz P.E.N. Centra Beograd trebalo je ravno tri pune godine otkako sam akciju za učlanjenje poveo jednim pismom od 20. 2. 1974 da me, uprkos kvalifikacijama i preporukama Predraga Palavestre i Dušana Puvačića, naših uglednih kritičara, članova P.E.N., prime u jednu međunarodnu profesionalnu organizaciju, u koju se, po svetu, bez ikakve muke učlanjuju i pisci knjiga o podvodnom ribolovu. Ako su tako agilni i hitri u zaštiti Povelje P.E.N., bolje bi bilo da sam se učlanio u pevačko društvo neke Sudbury crkve...

08,0008,30

Radio u bašti. Prolećno kresanje žbunja...

08,302,30

Zlatno runo, IV. Simeonska prepiska (od 1848); pisma Ilije Garašanina Jovanu Marinoviću (od 29. marta 1848. do 31. decembra 1858); prepiska Ilije Garašanina (od 1838. do 1849, u redakciji Grgura Jakšića); građa o Vladi kneza Aleksandra Karađorđevića...

 

No comments: