Thursday, May 04, 2023

TAMO GDE LOZE PLAČU MLX deo,

 

TAMO GDE LOZE PLAČU MLX deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić   

PORODIČNI INTERVJU

Presluišavam, sređujem, numerišem i temama naslovljujem magnetofonske trake na kojiima je zabeležen moj prošlogodišnji intervju sa Ljiljaninim ujakom Dragim Stojadinovićem. Razgovor je snimljen na 16 BASF devedeset minutnih kotura, u ukupnom trajanju od 24 časa, a vodio se s prekidima tri dana. (Snimljen je, sećam se, jula 1974, pod vrlo teškim okolnostima za mene.

Nekoliiko dana pre dolaska D.S. iz Buenos Airesa, konstatovano je da imam eksudativni pleuritis. Bio sam u teškim bolovima i na pilulama za umirenje. Trebalo je, zapravo, smesta da budem prebačen u bolnicu, ali sam je zbog susreta sa D.S. i ovog intervjua odložio. Premda je izgledalo da će nas Ljiljanin ujak od sada češće posećivati, nisam u to mogao biti sasvim siguran, a sve što je on imao da mi ispriea o Vremenu i Novom vremenu, listovima kojima je on bio suvlasnik i direktor, bilo je nenaknadivo kao građa za moj njegovanski roman “Crveni i beli”.

Nadao sam se, takođe, dobiti živa svedočanstva o političkoj istoriji između dva rata, (za retrospekcije starijih Njegovana, jer bi roman obuhvatao samo period od 1941. do 1944), vladama njegovog brata Milana Stojadinovića, njegovoj politici, prijateljstvu pa razilasku sa princom regentom, padu i skandaloznoj predaji na “čuvanje” jednoj stranoj sili, a naročito okupacijiskim događajima, u prvom redu procesu oko osnivanja Komesarske Uprave u Srbiji, i kasnije — Vlade narodnog spasa.

Interesovalo me je, takođe, njegovo povlačenje na Zapad 1944, hapšenje u Austriji, predaja jugoslovenskim vlastima u grupi sa Dragim Jovanovićem, tok suđenja i osuda na smrt, kasnije zamenjena osudom na robiju u trajanju od dvanaest godina. Mislio sam ga pitati i o životu u Argentini, porodičnim stvarima i listu El Economista — argentinskom Financial Timesu — u kome je radio, vlasništvu najpre Milana Stojadinovića, a potom njegovog zeta Dušana Radonjića, potomka porodice cmogorsikih gubernadura. Za čitavo vreme imtervjua ležao sam u krevetu, uprkos bolova prilično koncentrisan, blagodareći i zanimljivosti priče i ubedljivosti s kojom je pričana. Dan po povratku D.S. u Argentinu, ja sam otišao u bolnicu...)

Završavam slušanje. Ova građa bila bi za neke večemje novine, Novosti ili Ekspres, dosada neprevaziđeni feljton ...

Sadržaj: Politički uspon Milana Stojadinovića; Atentat u Skupštini; Odnosi sa princom Pavlom; Predsednik Vlade; Da li zaista 'Ni rat — Ni pakt'?; Dragiša Cvetković; Stojadinovićev pad; Intenacija; Mauricius, balkanska Sveta Jelena; Osnivanje lista Vreme; Jedan radni dan u velikom listu; Trka sa Politikom; Pakt koji niko nije želeo; Puč koji niikom nije trebao; Apri-li-liski. rat; Beograd otvoreni grad ili otvoreni grob?

Nemci ulaze; 'Opštinske novine' prvi okupacijski list; Ujedinjenje Vremena i Politike i stvaranje Novog vremena; Kako je obrazovana Komesarska uprava u Srbiji; Slike iz političkog života pod okupacijom; Uređivanje lista pod okupacijom; Vlada Narodnog Spasa; O generalu Milanu Nediću — Ocu Srbije; Istina o slučaju Vladislava Ribnikara.

Odnosi sa Pokretom DM; Kretanje frontova i raspoloženja; Dimitrije Ljotić; Male spletke u senci velikih; Uskršnji saveznički poklon; Bežati ilii ne bežati; Političke ličnosti za vreme okupacije; Danilo Gregorić ili 'Samoubistvo Jugoslavije'; Voz u dijasporu; U Austriji; Kako sam predan; Dragi Jovanović i ostali; Isleđenje; Suđenje.

  O Vladislavu Ribnilkaru još jednom; Presuda na srnrt i

pomilovanije; Sremska Mitrovica; Ličnosti iz Sremske Mitrovice; Pokušaj samoubistva; Bolest; Povratak u Beograd; Buenos Aires ...

 

 

No comments: