Thursday, January 28, 2021

Život na ledu L170 deo

 

Život na ledu L170 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Petak, 19. avgust 1983. godine.

Prva kritika Besnila. („Vjesnik“)

A zatim autor citira moje romane i moje drame.

„On se s mnogo ozbiljnosti i strasti bacio na pisanje romana kojem je glavni cilj da bude zabavan. Svaka čast Pekiću. (...)“

Pisac završava sa nekoliko biografskih podataka, a njegovo ime je Josip Pavičić.

Moram priznati da sam retko kada bio na neku kritiku tako ponosan kao na ovu prvu kritiku Besnila. Gotovo isto onoliko ponosan koliko i na Mihizovu kritiku Vreme čuda, prvu kritiku jednog mog literarnog dela.

 

No comments: