Thursday, January 14, 2021

Život na ledu L160 deo

 

Život na ledu L160 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Četvrtak, 4. avgust 1983. godine.

Ima li borba protiv komunizma smisla?

          Jedan gospodin mi kaže: „Svaka organizovana borba protivu komunizma bila bi sada besmislena. Mi naime ne možemo ništa učiniti što bi ih ruiniralo temeljnije i brže od onoga što oni sami sebi čine.“ Voleo bih da sam tako nešto znao 1945. godine.

 

No comments: