Monday, August 17, 2020

Život na ledu L55 deo

 Život na ledu L55 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Subota, 26. mart 1983. godine

Vampirski duh marksizma

Marksizam drži da stvar nije u tome da se svet objasni, već da se promeni. Pretpostavlja se valjda da se on prethodno razume. Po tome kako ga menjaju vidi se kako su ga razumeli.

Za svet ne znam, ali da se marksizam mora menjati, ako želi da promeni svet, to je izvesno. On je sada vampir koji živi od ružnih uspomena i lepih nada. Čime se vampir u međuvremenu hrani, zna se.

No comments: