Thursday, August 06, 2020

Život na ledu L48 deo

Život na ledu L48 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Dnevnik, ponedeljak, 14. mart 1983. godine.

Sartr i Kami – mitska paralela.

Jedna mitska paralela Sartra i Kamia. Ako Kamijeva moralna filosofija ima piktografski arhetip u Mitu o Sizifu, Sartrova je transkripcija mita o Tantalu, ali u svojoj ozbiljnoj sferi, potrebe da se dosegne egzistencija, ali mita o Buridanovom magarcu kad se tiče Sartrove praktične politike.

 


No comments: