Thursday, December 20, 2018

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CXXXVIII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CXXXVIII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

NAUKA 

 Bibliografske stranice na kraju svake naučne studije liče na policijski spisak obijenih i opljačkanih radnji.
 *****
Za naučnika i najmanja sitnica iz struke je važnija od najbitnijeg fenomena svake druge. Pa i samog života.
 *****
Naučnik i kada zna da će njegov pronalazak izazvati neizmerne nesreće, ipak nije kadar da ga se odrekne.
 Kako upokojiti vampira 

 Naučnici su apsolutni ludaci. Najpre vas grde što im ne dajete dovoljno novaca da naprave ono što žele, a kad naprave, onda vas grde što to upotrebljavate.
 „Rđav dan na Stock Exchangeu“ 

 Naučnici nemaju pravo da nam zbunjuju zdravu pamet. „Siva boja razuma“ Naučnik, logičar, aristotelovac je suv kao prašak za buve.
 Zlatno runo 

 Počelo je sa mozgom čoveka koji je izmislio bombu bez mozga, a završava se s inteligentnom bombom, bombom koju navodi kompjuter i koja ubija svog tvorca, čoveka bez mozga.
 *****
Put u besmrtnost može nam, tako bar obećavaju, otvoriti samo nauka. Ali nauka čak i kada besmrtnost omogući, i ako je omogući, ne može joj dati smisao. Ono zašto, ne posle, nego ono pre onoga kako. Jer raduje li se iko u paklu perspektivi besmrtnosti?
 *****
Nauka je zapravo zbir privatnih, radnih pretpostavki u procesu pretvaranja u konačne istine do kojih se nikad ne dolazi. Ništa se ne može znati, može se samo pretpostaviti.
 *****
Zbog čega obožavatelji nauke drže da ona ne može biti ni moralna ni nemoralna, da je ona jedini oblik ljudske delatnosti koji ne podleže moralnim kriterijumima. Ova žudnja za nevinošću jednovremeno je i maskiranje griže savesti i uzimanje indulgencije za još nepočinjene grehove. Tvrdnjom da je nauka amoralna priznaje se zapravo da ona može biti i nemoralna.

Međutim u stvarnosti ništa što se tiče čoveka ne može da se ne tiče, na ovaj ili onaj način, i njegovog morala. *****
Naučna istina je jedna provizorna istina (koja se prepoznaje po tome što funkcioniše) i koja važi dok se ne dokaže neka suprotna istina, takođe prepoznatljiva po tome što funkcioniše.
 *****
Ako za izvesne ljude, međutim, kažemo da su nepopravljivi, ubijajući ih povređujemo načelo nauke koja tu vrstu ljudi smatra bolesnim. Ubijanje bolesnih ljudi je eutanazija, koju u međuvremenu, sa gnušanjem odbijamo.
 *****
Nauka odbacuje metode koji ne daju rezultate; ideologija odbacuje rezultate, a metode zadržava. themythofpalestinepart_1
 *****
Nauka ne može, ideologija može, živeti od svojih neuspeha. Čini se čoveku da većina ideologija i žive upravo od svojih neuspeha.
 *****
Nauka se zasniva na faktima, ideologija na prividima. Prva je stvar spoznaje, druga je – nade. Nauka započinje spoznajom, a završava nadom u nove spoznaje. Ideologija započinje nadom, a završava spoznajom redovno svojih zabluda.
 *****
Izvesne ideologije bi želele da budu naučne, ali i izvesne nauke da postanu ideologije. Za prvu žudnju primer je marksizam, za drugu neke eugeničke teorije.
 Život na ledu 1983/84

No comments: