Monday, December 17, 2018

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CXXXV

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CXXXV 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

NAROD 

 Neka grde ali neka se ne pokoravaju.
 *****
Narod koji podnosi tiraniju nije zaslužio slobodu. Ako je dobije, on će je ubrzo predati novom tiraninu.
 *****
Dobar građanin je onaj koji iznad svih vrednosti stavlja hleb. Opasan je onaj koji građanin koji na hleb misli samo kad je gladan.
 *****
Ljudi imaju jedno ime pre, a jedno posle revolucije: pre ih zovu „narodom“, a posle „ološem“.
 *****
Teško narodu o kome se vlada preterano brine.
 *****
Narodnom pokretu treba pamet jednog, a vernost svih.
 Život na ledu 1955/59 

 Svaki narod treba prema svojim potrebama da određuje vrstu i obim svojih saznanja, jer će njegova sudbina samo od njih zavisiti. Ako se već jedino vrednost ne može kao merilo uzeti – a očigledno je da uvek ne može – neka ih određuje pamet i tolerancija, a ne strast i predrasuda.
 Zlatno doba dijaloga 

 Suvereni narod ne može biti odmetnik. Odmetnik je vlast koja mu suverenost odriče.
 „Tezeju, jesi li ubio Minotaura?“ 

 Narod je bespomoćni objekat istorije.
 Kako upokojiti vampira 

 Narod čak i u pozorištu – statira.
 „Na ludom, belom kamenu ili Buđenje vampira“ 

Jednom se i čovek, i porodica, i narod moraju zaustaviti, osvrnuti i odvagati svoju prošlost, ne bi li došli do saznanja da li je uopšte bilo svrhe prevaljivati je.
 *****
Svaka je dosledna jednostranost epska. Ako je sav epski čovek prošlosti u stihu: „Ukopaj me na drumu široku da s’ naslušam trupka od konjica, i jauka od dobrih junaka“, čovek današnjice nije manje epski ako se definiše stihom: „Ukopaj me usred centra grada da s’ naslušam urlanja točkova, i jauka dobrih ljubavnika“.

Epski ne može biti ni čovek ni narod. Epska može biti isključivo jedna njegova osobina, pod uslovom da se ispoljava s ludačkom upornošću. Sama osobina pri tome nema značaja. Perpetual-War
 *****
 Narod ne čine hramovi nego vera. Šta vredi vera ako nema gde da joj se služi? Uvek ostaje srce. Srce je Hram. Hram je samo kamen.
 *****
Ja ne verujem da ima naroda čiji grb sa tolikom preciznošću izražava ono što nam kao naciji nedostaje…
 Zlatno runo 

 Narodi koji su izgubili slobodu, dobili su u zamenu nadmenost. Bog je pravedan.
 *****
Star je samo narod s budućnošću, samo s prošlošću je mrtav.
 “Remek delo ili Sudbina umetnika”

No comments: