Friday, September 07, 2018

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO LXIII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO LXIII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

GROBLJE 

 Čovek se spušta u tuđu zemlju dok ne proizvede iz svog nedešavanja svoju sopstvenu. Zato stara groblja deluju tako sigurno i bezbedno, tako rođački, tako velikodušno, što u njima nema zemlje koja bi bila nezavisna od nas, koja bi bila hladna prema nama. Zemlja koja nije grobnica nije zemlja. Prava zemlja je prostodušna i mirna kao sama smrt.
 Život na ledu 1955/59 

 Bermudski trougao. Trougao smrti, More izgubljenih duša ili Atlantska grobnica je vodeni prostor između Floride, Bermuda i Porto-Rica, između 82. i 67. stepena Zapadne širine i 18. i 35. stepena Severne dužine. U tim vodama je do sada na misteriozan način nestalo preko 200 brodova i aviona. "Bermudski trougao"  

HAOS (NERED) 

 Nered nikad nije red u rasulu, nered je uvek red koji se ne primećuje. Uspostaviti red znači razumeti nered.
 Život na ledu 1983/84 

 HARMONIJA (RED) 

 Uzalud je tražiti harmoniju tamo gde se ne priznaju međuzavisnosti. Takva harmonija je samo suspendovani haos.
 Život na ledu 1983/84 

 HOHŠTAPLER (PREVARA) 

 Šta vredi što će se hohštapleri već sutra kao crkotine vući po duhovnom đubrištu naše nacionalne istorije, kad se mi danas po pravoj istoriji vučemo kao živi leševi.
 Korespondencija kao život II 

 Tip hohštaplera koji prodaju konzervirani vazduh sa Tibeta postaće tužna realnost budućeg sveta. Život na ledu 1983/84

 HRABROST 

 Hrabrost nije u ljudima nego u trenucima. U trenucima je pustolovina, a u ljudima samo strah od trenutka.
 *****
Kukavice su nesrećne više puta u životu, hrabar čovek jednom zauvek.
 *****
U stvari treba manje vremena da čovek postane heroj (da ostane dosledan) nego da postane kukavica (da promeni stav).
 Život na ledu 1955/59 

 Ima trenutaka kada obziri prema ličnoj bezbednosti ne smeju da prevagnu nad obzirima koje moramo imati prema drugima.
 Tamo gde loze plaču 

 Čovek koji, onako trezven i naučno bojažljiv, priznaje jednu tuđu, naturenu granicu, slepo se i ropski drži unutrašnjeg kruga koji nam je određen, pa izneveri i proigra šansu da iz njega izađe, pa time pokazuje da je isuviše malo čovek, da bi bio bog.
 Uspon i pad Ikara Gubelkijana 

 Paradoksalno rečeno za izvesne kukavičluke čovek treba da bude naročito hrabar.
 Život na ledu 1983/84 

 IDEAL 

 Ostvarivanje velikih ideala počiva na zadovoljenju malih. Nije državnik onaj koji zamisli najbolju moguću zajednicu, nego onaj koji u postojećoj otkrije i odneguje najbolja sredstva da se ona uspostavi.
 Tamo gde loze plaču 

 Kakvog značaja ima da li će jedan društveni ideal biti postignut za sto ili za hiljadu godina? Naročito ako smo svesni da ako ga želimo po svaku cenu postići za sto, nećemo doći do njega ni za hiljadu, a možda nikad.
 Političke sveske 0307grec

 O idealisti. Oni koji koračaju sa glavom u oblacima, najčešće ne vide da su im noge duboko u blatu, a oni pak s nogama u blatu, u strahu da u njega sasvim ne utonu nemaju vremena za oblake, oni oblake ne vide.
 *****
Hteti umreti zbog ideala, uvek znači i biti spreman zbog njih ubijati.
 *****
Ideal je artikulisana nada – nada neartikulisani ideal.
 Život na ledu 1983/84 

 Razočaranost i osećanje da je čovek nasamaren od vlastitih ideala prouzrokuje kod Slovena tipično izvlačenje osobne krivice iz stanja opšte posranosti u svetu. To je arogantan trud da se veštački prekine automatizam anonimne proizvodnje fekalija i iz prirodnog opšteg zagađenja izvuče – personalno privatno govno.
 Besnilo

No comments: