Thursday, April 05, 2018

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLLLX

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLLLX 

Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Petak, 28. oktobar 1983. godine.
Amerikanci u Granadi i komunistička levica. 

Ne vidim zašto je međunarodna levica, naročito komunistička toliko indignirana, gotovo bi se reklo zaprepašćena američkom intervencijom u Granadi. Prema toj levici Amerika je imperijalistička zemlja koja je i u ovom slučaju postupila dosledno svojoj imperijalističkoj prirodi, onako kako je komunistička levica vidi.

 Dakle, ta levica bi morala pre svega da se pita zašto Sovjetski Savez, koji je po levo komunističkim definicijama antiimperijalistička zemlja, mirne savesti činio to isto u Poljskoj, Mađarskoj, Čehoslovačkoj i čini to isto sada u Avganistanu? To je pravi problem za levicu.

No comments: