Friday, April 20, 2018

NAGRADA BORISLAV PEKIĆ ZA PROZU 2018. GODINE

NAGRADA BORISLAV PEKIĆ ZA PROZU 2018. GODINE
koja se dodeljuje učenicima svih beogradskih gimnazija 
19. april 2018 

 „Nagrada Borislav Pekić“ se dodeljuje svake godine od 1995 godine, s napomenom da su te 1995. učestvovali samo učenici Treće beogradske gimnazije, a posle toga se konkurs proširio na sve beogradske gimnazije. Utvrdili smo da je do sada nagrađeno preko 210 đaka, što je već jedan pozamašan broj laureata ovog priznanja. Tradicionalno se dodeljuje u ovoj gimnaziji i na ovom mestu, a ovo je već 23. put.

 Od početka je odlučeno da budu tri kategorije u kojima će se učenici takmičiti a to su: poezija, proza i esej. Uvek su u materijalu koji je pristizao pesme bile najbrojnije, a na početku je esej bio najslabije zastupljen. Verovatno su se učenici uplašili od samog naziva, smatrajući da treba da proizvedu neki specijalno značajan rad. Sada se taj broj ipak ujednačio, mada i dalje poezija prednjači. U svakoj kategoriji daju se tri nagrade, što nije uvek lako odabrati, ali takve su propozicije i one se ne mogu menjati. Svi radovi se šalju pod šifrom, tako da je nepristrasnost apsolutno zajamčena.

 Ove godine je pristigao impozantan broj radova. Od toga 54 priče razne dužine i kvaliteta. Taj broj se za prozu u užem odbiru sveo na 5 da bi na kraju bila odabrana 3 rada koja najviše zaslužuju nagradu. Uvek je problem kada dođe do najužeg izbora. Radovi se čitaju i iščitavaju po nekoliko puta. Oni su svi dobri, ali ipak na kraju prevagnu tri priče koje u svakom pogledu najviše zadovoljavaju.

 Prva nagrada za prozu dodeljuje se radu pod naslovom EFEKAT LEPTIRA (Orfej), poslat pod šifrom SINCLEAR, učeniku Nikoli Petroviću, IV2, IV beogradske gimnazije, profesorke Marije Stajić. 

 Druga nagrada za prozu pripala je radu sa naslovom POD ZVEZDANOM SVETLOŠĆU, pod šifrom MACAK 517 učenici Maši Terzović, III1, IV beogradske gimnazije, profesorke Marije Stajić 

 Treća nagrada za prozu se daje za rad O VREMENU, pod šifrom JUL učenici Fani Spalević, IV5, Treće beogradske gimnazije, profesorke Goce Kostić/ 

Rad pod naslovom Efekat leptira je jedan zreo i veoma studiozan tekst, u koji je vidno uložen veliki trud da bi se svi konci priče dobro povezali u jednu celovotu fabulu. To je priča koja bi mogla da uđe u svaku zbirku kratke priče. Ona je puna uzdržanih emocija. Sentimentalnost je naznačena na jedan veoma suptilan i posredan način. To je priča u najboljem smislu te reči. Poseduje i lirsko i dramsko u odličnoj proporciji.

 Radi se o izumu jednog naučnika o mogućnosti putovanja kroz vreme a istovremeno i mogućnost promene toka događaja ili i nesrećne životne situacije. U tim kombinatorikama na kraju uviđa glavni junak da je to u stvari nemoguće postići jer je sve u životu povezano. Promenom jedne okolnosti i događaja menja se i konstelacija drugih, pa što se na jednom planu dobije, gubi se na drugom. Na kraju junak kaže:

„Iako nije mogao da je spase (misli se na njegovu suprugu koja je poginula u saobraćajnoj nesreći) barem je mogao da se vrati unazad u onaj trenutak. Ali nije hteo, jer bi vremenom i taj momenat izgubio jedinstvenu čar i lepotu. Dok se spremao da se vrati nazad u svoje vreme, mali beli leptir mu je sleteo na ruku. (…) i kaže: Od svega za čim žalim, najviše žalim što si ti bila moj leptir.“

 Briljantna novela odlično vođena, i predstavlja jednu zaokrugljenu celinu. Monk at the sea
Priča pod naslovom Pod zvezdanom svetlošću je priča koja se događa u neodređenoj zemlji ali bi mogla da se u budućnosti događa u svakoj zemlji ove naše planete. Kroz istoriju jedne porodice, njihovog života i ljubavi daju se detalji jedne države u kojoj vlada nevidljiva ruka kontrole građana i prikrivene špijunaže nepoželjnih elemenata.

Bračni par sa detetom organizuje bekstvo iz zemlje ali sticaj okolnosti i sudbina koja se tu umešala sve menja tako da se ceo poduhvat završava tragično. Radi se istovremeno i o istoriji jedne ljubavi koja celu priču boji lirskim tonovima. Pitkim stilom, a uzbudljivog zapleta, ova priča se izdvaja od ostalih, jer nas ne ostavlja ravnodušnima do samog kraja. Sa malo reči data je vrlo sugestivna fabula koja se čita sa velikim interesovanjem.

Olicna novela odlično vođena, predstavlja jednu zaokrugljenu celinu. Na malom prostoru je prikazana ljudskost, moral, prijateljstvo, ali istovremeno i tragedija usamljenosti i starosti, kada jedan član porodice ostaje sam da živi jedino od uspomena. Atmosfera te priče data je veoma sugestivno, tako da ostajemo sa tim scenama i kada prestanemo da čitamo tekst koje je pred nama.

 Priča pod naslovom O vremenu je novela koja bi mogla biti i esej. Razmišljanja o tome kako provodimo vreme u čemu ga provodimo, o kafi i cigaretama kao prijateljstvu i razgovoru sa prijateljima, o nadama i razbibrizi,o budućnosti i sadašnjosti. Ovo је savremena, urbana priča, slika iz života, i mog i vašeg. Ona je puna optimizma, životnih lutanja, detalja, ali i sete, u svakom slučaju života koji se sastoji iz detalja, razmišljanja i naravno protoka vremena. Rastrzanost mladih, ali ne samo njih, ide se od jedne do druge krajnosti u raspoloženjima, ali to je sve život, igra koja nas obuzima.

Pohvaljujemo takođe rad pod naslovom Žele bombone, Jovane Anđelić iz I6, Fililoške gimnazije, pošto je to jedna mladalačka priča, laka ali sa puno detalja koji su veoma zanimljivi.

Čestitamo svima koji su na konkursu učestvovali i želimo im više sreće sledećeg puta, a dobitnicima nagrade želimo da nastave sa pisanjem, jer samo upornim radom mogu da razviju i obogate svoj talenat.

No comments: