Friday, March 31, 2017

ODLOMCI DNEVNIKA, deo CX

ODLOMCI DNEVNIKA, deo CX

 Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić

 Četvrtak, 21. april 1983. godine.
Refleksija = slika = refleksija. (Za Zlatno runo VII) 

 Jedna beleška o Runu. Runo VII je refleksija, odnosno misao pretvorena u vizije, odnosno slike sa nadom da će ih čitalac čitati kao misli. Primer: Noemisov susret sa Sizifom u Trakiji. Disingenuous-Or-Simply-Igno
 Slika Sizifa u Trakiji potekla je iz razmišljanja o apsurdu, a mora kod čitaoca, obrazovanog bar, pa čak i ovog drugog, samo ovaj to neće moći artikulisati, da izazove ponovno refleksije, bar izvesna osećanja apsurda. Sama slika neće u sebi imati refleksija.

No comments: