Monday, July 04, 2016

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CCX deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CCX deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954)
Morfologija zatvorskih mitova i kultova i društveni običaji tamnice


Pregled mitova pojedinih civilizacija pokazuje da se oni formiraju unutar najviših potreba humaniteta, ali i pod restriktivnim uticajem vladajućeg kulturnog klišea. Ukoliko od arhemitova idemo prema preživelim kultovima, videćemo da se polje njihove važnosti širi, a da kultovi, s jedne strane, divergiraju međusobno i prema marginama društvenog života, a obuhvataju sve nevažnije ljudske potrebe, s druge, da okupljaju sve manje skupine poštovalaca.

Umnogostručavanje kultova, kome je primer Rim u eri istočnjačkih uticaja, znak je dekadencije civilizacije. Ukoliko sada pređemo na izvedene običaje, primećujemo da je kod njih divergencija još uočljivija, a da sami običaji pokrivaju još beznačajnije ljudske potrebe.

Ali ma kako potrebe, kojima se bave običaji, što ih običaji opslužuju i zadovoljavaju, bile beznačajne, one su – za razliku od kultnih – uvek stvarne, životne, praktične. Sve o čemu smo u ovoj epizodi pisali o zatvorskim običajima zatvorenicima treba i pomaže. christ_galilee_tintoretto
Proces se primećuje i na robiji, s tim što je prilagođen aktuelnom minimumu ljudskih odnosa. I tu zapažamo paradoks. Demografska gustina naseljenosti jednog zatvora – pogotovo naših posle rata – verovatno je, mimo groblja, najveća, računajući po kubnom metru prostora. A sadrži u sebi minimum ljudskih odnosa, kako sa gledišta njihove sadržine tako i vrste. (Opet mimo groblja, razume se.)

Mitovi, kultovi i običaji vremenom su se menjali, ali ih je nekoliko ostalo od pradavnina. Zadržaćemo se jedino na onima koji povezuju sve tamnice sveta u jedan civilizacioni prostor. I pošto smo o običajima govorili, a kultovi na robiji imaju funkciju bogosluženja mitovima, od ovih ćemo i početi i s njima završiti priču o duhovnom životu robijaške dijaspore osuđenika.


Fundamentalni mitovi zatvorske civilizacije, iz kojih se rađaju njeni kultovi i običaji, jesu:

1. Mit o nevinosti (sa svojim naličjem – Mitom o grehu);
2. Mit o slobodi (sa naličjem Mitom o ropstvu);
3. Mit o ženi (bez naličja).

No comments: