Tuesday, March 08, 2016

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CXXXVI deo

Godine koje su pojeli skakavci III tom –CXXXVI deo 

Copyright © 2013 ovog izdanja LAGUNA, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Uspomene iz zatvora ili antropopeja (1948-1954) 
Porodični život srpskih kazamata od 1949. do 1953. 

Znam da sve ovo zvuči strašno, ali ni zatvor nije ukrasno mesto naše civilizacije. Znam i da će nekome, možda mladom robijašu – starom, siguran sam neće – ovo izgledati i uvredljivo, uvredljivo nečovečno, ali i čovek je na robiji prilično teško biti. the_erupting_evil

A da se bude, istina više pomaže od laži. Uostalom, tema ove glave nije građanski porodični salon, gde bismo možda sve to isto prepoznali, samo pod drugim imenima, sa drugim nijansama.

Tema ove glave je soba kao zatvorska porodica i sudbina privatnog poseda u njoj, pomno zagarantovanog političkim programom Sdoja, a jednako pomno u to vreme razaranog napolju, izvan naših tamničkih zidova, među tamničkim zidovima susedne socijalističke civilizacije.

No comments: