Friday, March 07, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 16. maj 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

16. maj 1955. (nastavak) 

Mislim da sada napokon znam odakle odakle treba u Dnevniku jednog konfidenta započeti. Početni akordi prividnog mira i završni akordi stvarnog pomirenja. Između toga hlađenje, u smislu sve izraženije rezignacije. Evo jednog odlomka:

Sedmi septembar 1942.
Posle ručka šetao sam se Južnim bulevarom i razgledao trščane korpe sa zimskim cvećem, koje su visile na prozorima. Poneki je još uvek bio rastvoren i vazduh u kutovima modar kao duvanski dim. Bulevar nije bio sasvim pust. Na deset koraka ispred mene bodro skakuće đubretar Z. i nabada lišće na ušiljenu palicu. Moj prijatelj, izgleda, mrmlja nekakvu pesmicu. Škripa crvenih kolica smeta da je dobro čujem. Zašto ljudi nisu dovoljno razgovetni. Najzad mu se približim i ubrzo ja razumem njene reči:

Kolo, kolo naokolo 
Vilovito, plahovito 
Nakićeno, navezeno ...

Pretpostavljam da je to seljačka doskočica, koju je Z. čuo u Josifovom bifeu. Odlučujem da ga o tome pitam, ali ... Šta? Da li sam dobro video? Šteta. Z. me ne pozdravlja, jer me nije prepoznao. Doznajem da je magla nelogična, jer oduzima tačan izgled stvari. Čini se da je Z. potpuno okupljen listom koji mu trepčući beži preko trotoara. Hop! Hoće li se baciti u trku za malim drznikom? Bogami hoće! Vukući svoja kolica natovarena suvim lišćem, on nestaje za ugao.

 Osmi septembar 
Ne uviđam da je jedan suvi list toliko značajan za gradsku opštinu, da plaća čoveka koji će ga hvatati. Ima osim toga još nekorisnih službi u našem gradu. A što se tiče činjenice da me Z. nije primetio, to je sasvim prirodno. Ne, on zaista nema vremena da zeva unaokolo. Lišće mu zadaje vraški mnogo posla. Inače bi me srdačno pozdravio. Uostalom kao i uvek. Dobri, stari delija!

Dvanaesti septembar
Da li bi?

Osamnaesti septembar 
Naravno da bi, jer se odavno poznajemo. Otprilike u jedno vreme ja sam premešten u XII mušku, a on počeo da skuplja suvo lišće sa Bulevara.

Dvadeset peti septembar 
Ipak čovek ne sme da bude previše siguran. Izgleda prilično nemoguće viđati jednu osobu deset puta na dan, piti na njen račun u bifeu, a onda je ne prepoznati kad se o tebe očeše!

 Drugi oktobar 
Neverovatno.

Treći oktobar 
Sasvim neverovatno. Dolazim do uverenja da me Z. namerno nije pozdravio.
Peti oktobar 
Pogani gad! A umeo je piti na moj račun u Josifovom bifeu. Kako se samo pravi ljubazan i uslužan. I kako pokoran. Da, to je najbolji izraz za to što je pritvorna starkelja činila.


Jedanaesti oktobar 
Sećam se da je februara prošle godine Z. pozdravio doktora R. dublje nego što je potrebno da se izrazi poštovanje. Obično svakodnevno poštovanje. Pozdravi imaju neocenjivu važnost samo ako čovek ume da ih čita.

Dvanaesti oktobar 
He, gospodin doktor.

Trinaesti oktobar 
Gospodin doktor je sumnjiva ptičica. Malo govori, a kad govori ništa ne kaže.

 Četrnaesti oktobar
Možda krije neku tajnu.

Petnaesti oktobar
 Svaki čovek ima svoju tajnu.

Šesnaesti oktobar 
I doktor je ima. Možda je u Pokretu.

Sedamnaesti oktobar 
Ako je doktor R. u njihovom Pokretu, moram pripaziti i na đubretara.

Osamnaesti oktobar 
Doktor je verovatno u Pokretu, a na đubretara ću svakako pripaziti.

Devetnaesti oktobar 
Doktor je sigurno u Pokretu, a đubretar je zgodna maska za obaveštajca. Uostalom nije li on došao na Bulevar posle jula četrdeset prve?

Prvi novembar 
 Dve nedelje nisam ništa zapisao u dnevnik. No imam izvinjenje te me ne muči griža zbog nemara. Spremam se da uhvatim Z. u krivici.

Peti novembar
Lisac dobro pazi. Možda je osetio klopku?

Šesti novembar
Ništa.

Sedmi novembar 
Još ništa. Važno je, međutim, sačuvati strpljenje. Hanu je danas opet mučio zub. Ne mogu podneti da je gledam u tom stanju, premda ona to podnosi strpljivo. Izlazim da kupim Obnovu , a onda sedim sa Isidorom u parku i nastojim da mu objasnim značenje limesa.

Deseti novembar
Iskustvo me uči da hvatanje in flagranti nije neophodno. Prostački je oslanjati se na same činjenice. Matematska logika, koja je nadasve zdrava i tačna, dovoljna je da se čovek domogne istine. Zar se iz poznatih ne može razrešiti najkomlikovanija jednačina? Danas sam čitao Rimana . Semantika me zaokuplja! U njoj leži istina.

Jedanaesti novembar 
Istina je da je Z. obaveštajac njihovog štaba.

 Petnaesti novembar 
Danas sam protivu Z. i doktora R. podneo pismenu prijavu. Z. je u svojstvu banditskog obaveštajca dana sedmog septembra ove godine, na Južnom bulevaru između Drogerije i Kioska U. predao doktoru R. tajne instrukcije u vidu meni nepoznatih znakova koji su prividno ličili na seljačku pesmicu.

Šesnaesti novembar 
Oba su uhapšena. Dvadeset treći novembar Oba su obešena.

Dvadeset četvrti novembar 
Posle ručka šetao sam se sa Isidorom po Bulevaru. Suvo lišće drhtalo je na trotoaru. Nadam se da je Isidor konačno shvatio šta je to zapravo limes.
 ........

17. maj 1955. 

Da li je   otkriti dramske teme, koje bi bile duboke, opšte i aktuelne, ne samo za jedan određeni geografski ....

No comments: