Friday, March 21, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 12. juli 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

12. juli 1955. 

 „(...)Jedan mužjak je u sred svoje milošte bio zgrabljen od strane ljubljenog predmeta, umotan u paučinu i proždran . (..)“ 
(Navod iz posmatranja De Grera u Introduction to Entomology Kirby and Spence.) 

 Ženke pauka Nephila, imaju sasvim savremnu predstavu o ulozi majušnih i slabačkih stvorova, koji im se udvaraju. Moderne žene jedva da ustupaju ovom mišljenju. Mužjak pauk zna da su leđa ženke jedino mesto na kome može da uživa plodove svog razvrata. Darvin nalazi da je stoga potrebno da bude mali, mnogo manji od svoje kanibalske supruge.

Postoji stalna opasnost da naše žene ne otkriju koliko možemo biti korisni i u drugom smislu, a ne samo za ljubav. One bi svakako trebalo da se bave entomologijom. To bi im dalo ideja.
x
Evo humaniste: kada je poslao sluge da izmlate Voltairea , pričaju da im je kardinal od Rohana rekao: „Ne tucite ga po glavi. Možda će iz nje ipak nešto dobro izići“. Time je pokazao koliko poštuje mudrost, čak i kada se ona usuđuje da ga ponizi.

No comments: