Thursday, December 06, 2012

Rak pustinjak

Tamo gde loze plaču, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

KUĆICA RAKA PUSTINJAKA

I opet A. France (»Trebalo bi, dakle, umreti, pa da čovek bude nevin i miran?« —

»Pripazite se opet, umreti, to je izvršiti čin čija se zamašnost ne da izračunati.«) The Battle Of Abukir
 Ponekad mi se čini da je sve što sam do sada napisao samo mimikrično i kontrapunktalno variranje teme nevinosti kao svedočenja o našim koprcanjima da umaknemo od svojih mitova ...

Kučica Raka Pustinjaka je moj nedostižni cilj.

Da mi se domoći takve Kućice, bilo kakvog azila, osim možda ludačkog (najzad, zašto ne?), čini mi se da bi ostatak života sasvim udobno mogao proživeti prezirući sebe.

No comments: