Tuesday, February 21, 2012

Političke sveske XXIX deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari XXIX deo

3. septembar 1955.

Politika je javni moral. Moral je privatna politika.
*
Politička istina je samo jedna izvodiva mogućnost.
*
Doktrine danas imaju samo dekorativni karakter. Centralna vođ-stva doktrinerskih stranaka odnose se prema svojoj ideologiji isto onako neobavezno i oportuno kao kardinali prema Učenju Svete Apostolske Crkve. Ali sveden kod intelektualaca na ništicu, uticaj doktrina još uvek je jak kod primitivaca. Svuda gde religija ima nekog izgleda ima ga i politička doktrina.
*
Hope
Praktičan zadatak: ideologiju treba svesti na krilatice, na dosetke koje se pamte.
*
Neprijatelj se može smaći, njegova ideologija zaboraviti. Prava opasnost svakoj organizaciji preti od nihilizma.
*


Ko uništava tradicije uništava naviku žrtvovanja – Njega očekuje poraz.
*
Nijednoj politici ne škodi umereni misticizam. Najefikasniji istorijski pokreti su ga gajili: hrišćanstvo, slobodni zidari, jakobinci, fašisti, komunisti.
*
Utopije ne smeju da postanu javne. Narod mora imati stvarnost, a ne budućnost pomešanu sa misticizmom.
*
Put istini je biti svedok. Put lepoti vodi samo kroz saučesništvo.
*
Čistota je poneked nagost.
*
Filosof je onaj koji poseduje sistem. Političar je onaj koji ga se ne drži. Negde na sredini stoji državnik.

No comments: