Monday, February 13, 2012

Političke sveske XXI deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari XXI deo

Prvi razgovor sa B. B. Izložio sam mu svoju ideju polazeći od tradicije Intelektualnog kluba. On dade svoj načelni pristanak, ali izrazi bojazan da se čitav poduhvat ne pretvori u debatni klub, u neku vrstu „brbljaonice“ kako je Lenjin nazvao buržoaski parlament. Potrebno bi bilo ukloniti iz postupka:

a) retorsku samodopadnost;
b) lični ukus;
c) apriorističke momente.

Prema njegovom mišljenju čitava stvar morala bi da ima smisao jednog intelektualnog kursa, sa zadaćom da svakome od nas uštedi vreme, i da nam omogući da u što kraćem vremenu i sa što manje izlišnog truda dobijemo uvid u niz problema od trajnog interesa. Tretiranje svakog problema imalo bi da bude informativnog karaktera – rekao sam – ali sa jednim posebnim odnosom prema celini opšteg problema. Celina se ne sme gubiti iz vida isto kao ni svrha.

walmartcanstopanuclear
*
Jamesova veverica kojoj je filosof dao ime „kako se uzme“ ne igra samo jednu dijalektičko-pragmatističku igru žmurke oko drveta. Ona i živi od njega.
*
Vera – to je tišina srca.
*
Onda kad religija postane politika i politika religija, završiće se era divljaštva.
*
Stavimo Boga ispred sebe da nas dočeka – tada ćemo se truditi da mu se približimo. Iza nas – kako su ga postavili hrišćani, on nas jedino tera u bekstvo.
*
Nije problem u tome kako da poreknemo Boga, nego u tome kako da ga ne poreknemo.
*
Ako postoji težnja, treba je pronaći. Ako ne postoji, treba je izmisliti.
*
Hristos i Pilat to su dva središta oko kojih se okreće duh čovekov. To su dva izbora. Jedan prema krstu – drugi prema sudu sa vodom. Umočimo li prste u krv – mi biramo ono što dolazi. Umočimo li ih u vodu, mi smo na strani jučerašnjice.

No comments: