Friday, June 08, 2007

Korespondencija I - 3 deo

Iz knjige: Korespondencija kao život I; Prepiska sa prijateljima (1965-1986) – 3 deo; izdanje Solaris, Novi Sad, 2002; izbor Ljiljane Pekić.

Fantazija je najviši oblik kritike jedne stvarnosti za koju je um sposoban. Fantazija je gradilačka, nasuprot analizi koja je razaračka.
*****
Kraft_Suicide CarnevalStvorili smo svet poseda u kome su čak i masakri logični, i terorizam proračunat i racionalan, svet mere, kantara, računa, procenata u kome se sve zbiva u procentima i gde je sve okovano formulama.
*****
Bitne su posledice raznih društvenih sistema na nas, našu psihu, dušu, duh, na našu unutrašnju istoriju za koju je vezana čovekova nada.
*****
Žudnja za besmrtnošću, vezana za problem vremena, trajna je preokupacija čoveka, od mita do Hajdegera.
*****
Stalni poraz je ipak neka vrsta pobede. Možda jedine, možda najbitnije. Dokazuje neuništivost izvesnih načela. (Neuništivost načela, nažalost, ne garantuje i neuništivost njihovih medijatora.)
*****
Permanentni poraz jednog načela je i jedini način da se ono sačuva u svojoj idealnoj formi. Pobeda ga primorava na kompromis, zavodi u reviziju, najzad sasvim izopačuje.
*****
Kod marksizma ne valja ni teorija ni praksa. Ali se u alhemijskom stanju teorije, još uvek lakše vari.
*****
Ne srdimo se, smejmo se. Rugajmo se! Zajebavajmo! Ako smo stvar shvatili, pokažimo da jesmo. Možemo činiti sve što i do sada, samo drukčije. Kao svesni, dorasli ali gospodski nemarni učesnici unapred izgubljenog rata, čija pravila nisu stvorena da donesu pravdu, nego pobedu.
Žrtva koja se smeje zna više od žrtve koja proklinje. Prokletstvo preti, ali razara – smeh. Smeh pretpostavlja saznanje, prokletstvo samo nadu. Budimo, iznad svega, nedodirljivi i vedri!
*****
Rad je ostao još uvek najsigurnija odbrana.
*****
Ako se sada ne misli ekološki i antropološki, bojim se da ćemo jednom moći misliti jedino – arheološki.
*****
Uništavajući zlo ili se bar nadajući da ga oštećujemo. ponekad uništavamo i sebe, sebe oštećujemo.
*****
Savest je najskuplji posed na svetu.
*****
Stvari postaju demokratične, ali se ne menjaju, što dokazuje izvesne manjkavosti demokratije, a prednost – batine.
*****
Par pohvala nikome ne škode, za pokude pisac nije zainteresovan.
*****
Da bi jedna literatura na neko jezičko područje mogla da prodre, potrebno je pored vrednosti da ima i svoje propagatore.
*****
Veličina jednog pisca ne mora uvek stajati u upravnoj srazmeri sa njegovim karakterom.
*****
Vešt spoj genija i dripca imao je na našem terenu uvek dobru prođu. Možda se genije bez dripačkog ponašanja ne bi održao, a možda dripac bez genijalnosti ne bi bio dorastao našim talentovanim ljudima.
*****
Više volim vaspitane hipokrite, nego nevaspitane „istinoljupce“. Sa ovima se lakše živi.
*****
Stvarnost preti da Umetnosti oduzme ili limitira pravo na izbor tema i sadržaja, da joj odredi neku vrstu „tora“, izvan koga se može kretati i stvarnošću napajati jedino uz posebnu dozvolu, i ako može garantovati da će se njen proizvod Stvarnosti svideti.
*****
U ovom najgorem od svih svetova treba živeti kao da je najbolji. I najbolji je. Jedini.

No comments: