Thursday, June 27, 2024

DA LI JE BURŽOAZIJA IZMISLILA SEBE

 

DA LI JE BURŽOAZIJA IZMISLILA SEBE

ILI JE STVARNO POSTOJALA?

P. S. mi kaže: “Ma šta ti jednako s tim tvojim građanstvom? Mi uopšte nismo ni imali građansku klasu!” Odgovaram: “Protiv koga ste onda dizali revoluciju? Protiv naroda?” …

Kad čovek čita izvesne novinske članke, pa i poneke istorijske studije (!), pita se da li je kod nas buržoazija uistini postojala, ili je izmišljena od nekoliko veštih i dobrostojećih ljudi da bi se pravili važni? Čini se da je postojala jedino kad je njenu imovinu trebalo eksproprisati. Za eksproprijacije – da, za istoriju – ne. Posle toga, šta će kome? Ne postoji. Nikad nije ni postojala …

No comments: