Tuesday, December 01, 2020

Život na ledu L130 deo

 

Život na ledu L130 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Utorak, 28. juni 1983. godine

Ključna veza Zlatnog runa i Atlantisa.

(Jedna beleška o duhovnoj vezi Zlatnog runa i Atlantisa.)

Moja tvrdnja da je materijalistička civilizacija u svim svojim razvojnim stupnjevima, rezultat odvajanja čoveka od vlastite duhovne suštine i da se to moralo dogoditi, to odvajanje, taj ireverzibilni proces kretanja u propast, još u zori humaniteta, ima svoju simboličnu književno-kodiranu sliku i u  VII knjizi Zlatnog runa i u Atlantisu i ta ideja oba ova dela spaja.

 

No comments: