Monday, June 25, 2018

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO X,

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO X,

 Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

BALKAN 

 Izmešaj vojsku i policiju, kaši dodaj nešto malo privrede i ubeđenja o slavnoj prošlosti, koja se može ponoviti – dobićeš bilo koju balkansku državu.
 *****
Na Balkanu su i medvedi blagorodniji od ljudi.
 *****
Balkan je dao tri velike civilizacije – jelinsku, romejsku i tursku – dok su ostali delovi globusa jedva po jednu dosad namakli. 13fligh *****
Kod nas na Balkanu se čedna ignorancija, pastirsko neznanje, udruženo s izgledom majmuna i prigradskom zapuštenošću, još uvek smatraju prvim uslovom da se neko proglasi genijem. Varvarsko stanovište da talenat dugujemo Bogu zamenjeno je u međuvremenu naučnom zabludom da smo za sve svoje sposobnosti dužni srećnoj kombinaciji gena, ali naše ubeđenje da mi lično svemu tome nemamo šta da dodamo nikako da se izmeni…
 Zlatno runo 

 Na Balkanu, još od zlatnih pelaških vremena poluostrvu čuda, niko ni sa kim ne može večno u miru i prijateljstvu živeti.
 Tamo gde loze plaču

No comments: