Monday, March 12, 2018

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLLXXXXII

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLLXXXXII 

Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

Subota, 15. oktobar 1983. godine.
Politika kao umetnost nemogućeg 

Prava umetnost ne može da služi nečemu, ona može samo da se nečim služi. Ako je politika umetnost mogućeg, onda je umetnost politika nemogućeg. thenewyorktimesblowback
 Tek kad bi uspeo da preživi svoju smrt, pisac bi imao nešto stvarno da kaže.

No comments: