Thursday, November 23, 2017

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLXXI

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCLXXI

Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić

 Nedelja, 17. juli 1983. godine.
San o nuklearnom kremiranju (u pratnji laveža) nastavak

Ja sam se probudio, svestan u stvari odmah nakon toga da sam doživeo nuklearni udar i da se moje osećanje ne bi mnogo razlikovalo ni da je atomska bomba zaista pala. Pretpostavljam da je uzrok snu bio što sam juče Milu Gligorijeviću iz „NIN“-a davao intervju povodom mog romana Besnilo, u kome je reč o kremiranju Hitroa.

To kremiranje je pomenuto u izvesnim delovima i govori se o tom termonuklearnom napadu na Hitrou, i to je eto sad izazvalo jednu ovako užasavajuću sliku. Ovoga puta sa potpuno personalnim osećanjem nesreće. Magician

 Tek pri preslušavanju trake da bih nadovezao još jednu ideju koja mi je pala na pamet, vidim da je njen dobar deo pokriven u background-u lavežom pasa, pasa koji kao da su došli iz mog romana Besnilo. To su zapravo policijski psi u susedstvu koji u poslednje vreme nesnosno laju.Gotovo uvek u Londonu bio sam nekako u neposrednoj blizini policijskih stanica, a u životu u neposrednoj blizini policije. Ovde nema policije, nema ni policijskih stanica, ali su mi u blizini policijski psi. Uvek nešto u vezi sa policijom.

Evo sada ću malo pustiti, trenutno su se umirili, počeće ponovo, pustiću njihov lavež. Sad kad mi trebaju, sad ćute, ali tako je sa svim stvarima u životu. (Čuje se lavež pasa sa trake, pri. prir.) Ugodno, zar ne?

No comments: