Monday, August 28, 2017

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCIX

ODLOMCI DNEVNIKA, DEO CCIX 

Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić

 Subota, 3. septembar 1983. godine.
Euforizam. (Beleška iz 1966. godine.) 

Nastavljam pretresanje starih beležaka i rukopisa i pod datumom 1966. godine, ali bez meseca i dana, nalazim jednu zagubljenu belešku, koju sam nazvao, mesto aforizmi – „euforizmi“. Ona glasi:
saul_dav

Ko radi ne mora se bojati da će mu gazda ostati gladan.
U životu jednog naroda, godine ropstva računaju se dvostruko.
Od vas dvojice, u pravu sam ja.
Dželat je jedina osoba čiji mu klijenti ne žele uspeh.

No comments: