Friday, April 07, 2017

ODLOMCI DNEVNIKA, deo CXV

ODLOMCI DNEVNIKA, deo CXV 

 Copyright © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

 Utorak, 26. april 1983. godine.
Nekoliko neveselih ideja. 

Kami je u Mitu o Sizifu rekao da:

„(...) Prvi korak duha je da razlikuje ono što je istinito od onoga što je lažno. (...)“ convertordieexcuseme_1
 Ja bih dodao da je drugi korak duha da shvati kako mu ovo razlikovanje malo koristi u životu, čak mu život otežava. Ako je memorija ilovača, onda otisci naših doživljaja u njoj liče na plitke otvorene grobove. Bolje je ponoviti trivijalno upoređenje sa grobljem u kome su kao i na svakom groblju izvesni grobovi zarasli u korov, a na izvesnim uvek nalazimo sveže cveće.

Reći da je život težak, znači sakriti od sebe istinu da je on tragičan. Jedino vlastita nesreća je nesreća, tuđa je tek upozorenje.

2 comments:

Anonymous said...

Kada če izaći rezultati Pekićevog konkursa za srednjoškolce?

(published by Ljiljana Pekić) said...

Žiri još uvek nije doneo odluku iz svih kategorija. Ako mi ostavite ovde u komentarima vaše ime i mejl adresu (obrisaću čim pošaljete) i kažete da li vas interesuje proza, esej ili poezija, poslaću vam rezultate čim ih dobijem. Ja sam ove godine zadužena za prozu, ali ću naravno prva biti obaveštena i o drugim rezultatima.
Svečanost za dodelu je zakazana za 20 april.
Srdačan pozdrav