Friday, January 27, 2017

ODLOMCI DNEVNIKA, deo LXV

ODLOMCI DNEVNIKA, deo LXV 

Copyright © 2009 ovog izdanja Zavod za udžbenike, Copyright © 1991 Borislav Pekić 

 Dnevnik, ponedeljak, 14. mart 1983. godine.
 Sartr i Kami – mitska paralela. 

Jedna mitska paralela Sartra i Kamia. Ako Kamijeva moralna filosofija ima piktografski arhetip u Mitu o Sizifu, Sartrova je transkripcija mita o Tantalu, ali u svojoj ozbiljnoj sferi, potrebe da se dosegne egzistencija, ali mita o Buridanovom magarcu kad se tiče Sartrove praktične politike. wearealljewsnowpartii

No comments: